Seruan Haji 4 - Madinah

10 Nov 2007 @ 8.00 pagi

Lawatan ke sekitar Bandar Madinah seperti Jabar Uhud, Masjid Qiblatain, Masjid Quba, Masjid Tujuh dan Pasar Kurma.


Jabar Uhud - sejarah perang Uhud di sini. Gambar diambil dari Bukit Pemanah iaitu bukit di mana tentera pemanah Islam yang ditempatkan di bukit ini telah meninggalkan tempat masing-masing kerana merebut harta perang.


Makam syuhada - beberapa orang sahabat yang terkorban dalam perang tersebut dimakamkan di sini.


No comments: